EFISC-GTP

Lidt om EFISC-GTP

EFISC-GTP Aisbl, i daglig tale EFISC-GTP,  er en certificeringsordning for virksomheder, der er involveret i produktion, handel og distribution af foder- og fødevareingredienser, der er baseret på vegetabilske råvarer som eksempelvis soja, raps, solsikke og majs.

EFISC-GTP certificeringen dækker hele forsyningskæden og omfatter blandt andet krav til produktionsprocesser, sporbarhed, kvalitetskontrol og miljømæssige og sociale ansvarlighed. Certificeringen udstedes af en uafhængig tredjepart efter en omfattende vurdering af virksomhedens overholdelse af EFISC-GTP standarden.

EFISC-GTP står for "European Feed Ingredients Safety Certification – GTP (Good Trading Practice)", og ordningen blev oprettet i 2011 for at fremme fødevaresikkerhed og bæredygtighed i forsyningskæden af vegetabilske foder- og fødevareingredienser.

Hvad er de 5 vigtigste krav

De 5 vigtigste krav til virksomheder, der ønsker at opnå EFISC-GTP-certificeringen, inkluderer:

 1. Overholdelse af standarden: Virksomheder skal opfylde alle kravene i EFISC-GTP standarden, herunder krav til kvalitetsstyring, sporbarhed, miljøbeskyttelse og social ansvarlighed.
 2. Implementering af procedurer: Virksomheder skal have procedurer og systemer på plads, der sikrer, at kravene i standarden opfyldes i alle produktions- og distributionsprocesser.
 3. Træning af medarbejdere: Medarbejdere skal trænes og uddannes i de procedurer og systemer, der er nødvendige for at opfylde kravene i standarden.
 4. Dokumentation: Virksomheder skal have dokumentation på plads, der bekræfter, at de overholder kravene i standarden. Dette kan omfatte rapporter, certifikater og audits.
 5. Kontinuerlig forbedring: Virksomheder skal arbejde på at forbedre deres procedurer og systemer løbende for at opretholde og forbedre standarden. Dette kan omfatte implementering af nye teknologier, udvikling af nye procedurer og træning af medarbejdere.

Overvejer du at blive EFISC-GTP certificeret – hvor starter jeg?

Lidt gode råd hvis du vil i gang med certificering

 • Hvad forventer i at få ud af en certificering, og hvem er dine forventede kunder, dette bør klarlægges så i ved hvilken certificering der er relevant for jer.
 • Udarbejd HACCP-dokumentationen, herunder flowdiagram – risikoanalyse og HACCP-plan
 • Udarbejd en ledelseshåndbog med alle de krævede procedurer og værktøjer
 • Der skal udarbejdes en intern audit og ledelsens evaluering inden certificeringsaudit

Husk det er altid muligt at søge konsulent hjælp til udarbejdelse af ovenstående.

Vi hjælper jer gerne med at komm i mål med jeres projekt. Vi Arbejder efter KIS princippet "Kip It Simple"

 

Hvordan er EFISC-GTP-standarden opbygget?

Den seneste version European Code 4.0

er langt henad vejen bygget op som ISO-standarderne, dvs. der kommer er nu et større fokus på de ledelsesmæssige forhold i virksomheden

Standarden er opdelt i flg. hovedafsnit

Ledelsesystem
Der dækker over politik, topledelsens involvering, HACCP-team, ressource styring, ansvars beskrivelser for medarbejdere, infrastruktur, overvågning, rengøring, skadedyr, affalds håndtering, lager, salg, indkøb, sporbarhed, samt afvigelseshåndtering

Forudsætningsprogrammer
Der dækker over hvilke procedurerne der grundlæggende er brug for, for at kunne drive din virksomhed

HACCP
Der dækker over hele HACCP-dokumentationen, inklusiv risikovurderinger og flowdiagrammer samt validering

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi kan tilbyde dig at vi hjælper jeres virksomhed igennem hele processen fra behovsafklaring til certificering, vi forlader jer ikke før i har fået jeres certifikat. Det er JERES system, så håndbogen bliver bygget op så den passer til JERES virksomhed.

Hvis i ønsker det kan vi tilbyde et vedligeholdelses aftale hvor vi sikrer at

 • JERES håndbog er opdateret
 • Vi gennemfører Interne audits
 • Vi sikrer gennemførelse af HACCP møder og Ledelsens evaluering