ISO 22000

Lidt om ISO 22000:2018

ISO 22000 er en global standard som består af ISO 22000 og en af de tekniske standarder der er beskrevet i den tekniske standard DS/ISO/TS 22002.

ISO 22000 kan anvendes af enhver organisation, uanset størrelse eller type, der er involveret i fødevareproduktion, -behandling, -distribution eller -salg. Det kan omfatte alt fra store producenter af fødevarer og fødevareingredienser til mindre cateringvirksomheder og detailhandlere.

Standarden henvender sig derudover til hele kæden inden for foder/landbruget. ISO 22000 anvendes inden for foderbranchen primært i Danmark med et tillæg således at QS anerkender ledelsessystemet
Håndbogen kan opbygges så den alt fra primær producent via transport til fodermøllerne og retur til primærproducenterne

Kort sagt ISO 22000 henvender sig til alle virksomheder der beskæftiger sig med fødevare uanset om det er den indirekte produktion ved fodervirksomheder og primærproducenter eller de direkte fødevareproducenter og distribution til servering.
ISO 22000:2018 bygger på ”High Level Structure”, dette gør det enklere at implemetere I f.eks. ISO 14000 og ISO 9000 systemer.

Korn, maltbyg, Foder, EFISC-GTP, GMP+, VLOG, QESH

Hvad er de 5 vigtigste krav:

De 5 vigtigste krav til virksomheder, der ønsker at opnå ISO 22000:2018, inkluderer:

 1. Ledelsesengagement: Ledelsen skal demonstrere engagement i at opbygge og opretholde et effektivt fødevaresikkerhedssystem. Ledelsen skal sikre, at organisationen har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at implementere og vedligeholde systemet.
 2. Risikostyring: Organisationen skal gennemføre en risikovurdering af alle trin i fødevareproduktionskæden, identificere kritiske kontrolpunkter og fastlægge kontrolforanstaltninger for at minimere risiciene. (HACCP)
 3. Kommunikation: Organisationen skal etablere og opretholde effektiv kommunikation og samarbejde på tværs af hele fødevareproduktionskæden. Dette omfatter kommunikation med leverandører, kunder og myndigheder.
 4. Styring af ressourcer: Organisationen skal sikre, at de nødvendige ressourcer til fødevaresikkerhed er tilgængelige og anvendes effektivt. Dette omfatter uddannelse og træning af medarbejdere, implementering af passende hygiejneprocedurer og kontrolforanstaltninger samt vedligeholdelse og kalibrering af udstyr.
 5. Kontinuerlig forbedring: Organisationen skal kontinuerligt evaluere og forbedre sit fødevaresikkerhedssystem. Dette inkluderer regelmæssige interne revisioner, evaluering af kunde- og leverandørfeedback og anvendelse af relevante oplysninger til at forbedre systemets effektivitet.

Korn, maltbyg, Foder, EFISC-GTP, GMP+, VLOG, QESH

Overvejer du at ISO 22000 certificeret – hvor starter jeg?

Lidt gode råd hvis du vil i gang med certificering

 • Hvad forventer i at få ud af en certificering, og hvem er dine forventede kunder, dette bør klarlægges så i ved hvilken certificering der er relevant for jer.
 • Kortlæg hvilke interessenter der er relevante for jer, samt lav en vurdering af risici og muligheder for disse interesenter
 • Udarbejd HACCP-dokumentationen, herunder flowdiagram – risikoanalyse og HACCP-plan
 • Udarbejd en ledelseshåndbog med alle de krævede procedurer og værktøjer
 • Der skal udarbejdes en intern audit og ledelsens evaluering inden certificeringsaudit

Husk det er altid muligt at søge konsulent hjælp til udarbejdelse af ovenstående.
Vi hjælper jer gerne med at komme i mål med jeres projekt. Vi arbejder efter KIS princippet ”Keep It Simple”

Hvordan er ISO 22000:2018 standarden opbygget?

Standarden er opdelt i flg. hovedafsnit

Lederskab
Der dækker over politik, topledelsens involvering, HACCP-team, Validerings-team, samt ansvars beskrivelser for medarbejdere.

Planlægning
Der dækker over mål og hvordan man som virksomhed skal styre ændringer i ledelsessystemet.

Støtte dokumenter
Der dækker over Ressourcer, kompetencer, bevidsthed, kommunikation og dokumenteret information

Drift
Der dækker over forudsætningsprogrammer, sporbarhed, krisestyring, hele HACCP-dokumentationen (link til HACCP) overvågning af produktionen, validering og verifikation samt styring af afvigende produkter

Evaluering
Der dækker over analyser, Intern audit, ledelsens evaluering

Forbedringer
Der dækker over korrektioner og korrigerende handlinger og løbende forbedringer

Korn, maltbyg, Foder, EFISC-GTP, GMP+, VLOG, QESH

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi kan tilbyde dig at vi hjælper jeres virksomhed igennem hele processen fra behovsafklaring til certificering, vi forlader jer ikke før i har fået jeres certifikat. Det er JERES system, så håndbogen bliver bygget op så den passer til JERES virksomhed.

Hvis i ønsker det kan vi tilbyde et vedligeholdelses aftale hvor vi sikrer at

 • JERES håndbog er opdateret
 • Vi gennemfører Interne audits
 • Vi sikrer gennemførelse af HACCP møder og Ledelsens evaluering