GMP+

Lidt om GMP+ FC scheme 2020

GMP+ FC Scheme standarden henvender sig til hele kæden inden for foder/landbruget. Der er over 19000 certificerede virksomheder på verdensplan og er dermed den mest udbredte certificering inden for foderbranchen. Standarden dækker alt fra primærproducent via transport til fodermøllerne og retur til primærproducenterne

Vi er som de første i Danmark blevet godkendt som GMP+ registreret konsulent.

GMP+, korn, foderstof, additiver, fødevaresikkerhed, fodersikkerhed, HACCP, intern audit

Har du overblik over alle de nye regler der kommer i GMP+ foder Certificeringsordning version 2020?

GMP+ har beskrevet ændringerne i den nye standard i nogle supportdokumenter, så det bliver lidt nemmere at finde vej gennem alle ændringerne.
For at hjælpe med overgangen har vi udarbejdet denne præsentation af de ændringer, vi ser som de væsentligste.

Vi er selvfølgelig også klar til at hjælpe dig med overgangen til den nye GMP+ standard.

 

Fordele ved GMP+ certificering

Din fordel ved at være GMP+ certificeret er, at du har et anerkendt system der er auditeret af et uafhængigt certificerings bureau, og at du dermed kan dokumentere, at I har styr på fodersikkerheden i jeres virksomhed.
GMP+ er nok den mest anerkendte certificering inden for foderbranchen og åbner derfor op for mange eksportmuligheder både i Europa, men også i andre verdensdele.

Hvad er de 5 vigtigste krav

 1. Kvalitetsstyringssystem: Virksomheden skal have et kvalitetsstyringssystem på plads, som sikrer alle processer i produktionen, handlen eller transporten af fødevarer eller foder overholder gældende lovgivning og standarder. Alle leverandører skal i princippet være certificeret efter GMP+ eller tilsvarende standard.
 2. Risikostyring: Organisationen skal gennemføre en risikovurdering af alle trin i fødevareproduktionskæden, herunder også transporten, identificere kritiske kontrolpunkter og fastlægge kontrolforanstaltninger for at minimere risiciene. (HACCP)
 3. Kommunikation: Organisationen skal etablere og opretholde effektiv kommunikation og samarbejde på tværs af hele fødevareproduktionskæden. Dette omfatter kommunikation med leverandører, kunder og myndigheder.
 4. Styring af ressourcer og processer: Organisationen skal sikre, at de nødvendige ressourcer til fødevaresikkerhed er tilgængelige og anvendes effektivt. Dette omfatter uddannelse og træning af medarbejdere, implementering af passende hygiejneprocedurer og kontrolforanstaltninger samt vedligeholdelse og kalibrering af udstyr. Sporbarhed: Virksomheden skal kunne dokumentere, hvor råvarerne kommer fra, hvordan de er blevet behandlet, og hvor de ender henne. Dette gøres ved at etablere en effektiv sporbarhedsproces.
 5. Kontinuerlig forbedring: Organisationen skal kontinuerligt evaluere og forbedre sit fødevaresikkerhedssystem. Dette inkluderer regelmæssige interne revisioner, evaluering af kunde- og leverandørfeedback og anvendelse af relevante oplysninger til at forbedre systemets effektivitet.

GMP+, korn, foderstof, additiver, fødevaresikkerhed, fodersikkerhed, HACCP, intern audit

Overvejer du at blive GMP+ certificeret – Hvor starter jeg?

Gode råd til at komme i gang med din certificering.

 1. Hvad forventer I at få ud af en certificering, og hvem er dine forventede kunder, dette bør klarlægges så I ved, hvilken certificering der er relevant for jer.
 2. Udarbejd HACCP-dokumentationen, herunder flowdiagram – risikoanalyse og HACCP-plan
 3. Udarbejd en ledelseshåndbog med alle de krævede procedurer og værktøjer
 4. Der skal udarbejdes en intern audit og ledelsens evaluering inden certificeringsaudit.
 5. Du kan her læse en lidt mere beskrivende gennemgang af hvilke krav der stilles til en GMP+ certificering.

Husk det er altid muligt at søge rådgivning til udarbejdelse af ovenstående, fik vi nævnt at QESH Consult ApS er Danmarks første GMP+ registrerede konsulent

Vi dækker følgende områder: Produktion af foder materialer, Produktion af fuldfoder, Produktion af premix, Transport, Handel og Lager.

 

Hvordan er GMP+ standarden er opbygget

Den nye version af GMP+ standarden er langt henad vejen bygget op som ISO-standarderne, dvs. der kommer er nu et større fokus på de ledelsesmæssige forhold i virksomheden

Standarden er opdelt i flg. hovedafsnit

Rammer og Vilkår
Der dækker over hvilken lovgivning og fastlæggelse af hvilke interesenter der er relevante for din virksomhed. Du skal også fastlægge scopet for din certificering.

Lederskab
Der dækker over politik, topledelsens involvering, HACCP-team, Validerings-team, samt ansvars beskrivelser for medarbejdere.

Planlægning
Der dækker over mål og hvordan man, som virksomhed skal styre ændringer i ledelsessystemet.

Støtte dokumenter
Der dækker over Ressourcer, kompetencer, bevidsthed, kommunikation og dokumenteret information.

Drift
Der dækker over forudsætningsprogrammer, sporbarhed, krisestyring, hele HACCP-dokumentationen (link til HACCP), overvågning af produktionen, validering og verifikation samt styring af afvigende produkter.

Evaluering
Der dækker over analyser, Intern audit og Ledelsens evaluering.

Forbedringer
Der dækker over korrektioner og korrigerende handlinger og løbende forbedringer.

Læs mere om kravene til GMP+ FC Scheme 2020

 

 

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi kan tilbyde dig, at vi hjælper jeres virksomhed igennem hele processen fra behovsafklaring til certificering. Vi forlader jer ikke før i har fået jeres certifikat. Det er JERES system, så håndbogen bliver bygget op, så den passer til JERES virksomhed.

Hvis i ønsker det kan vi tilbyde et vedligeholdelses aftale hvor vi sikrer at

 • JERES håndbog er opdateret
 • Vi gennemfører Interne audits
 • Vi sikrer gennemførelse af HACCP møder og Ledelsens evaluering