HACCP – Kursus

0%

HACCP

Formålet med dette online HACCP kursus er at du får en grundlæggende viden omkring HACCP-systemet, så DU kan udvikle, implementerer og vedligeholde et effektivt HACCP system i din virksomhed.

OBS!
Når du indtaster din adgangsnøgle, kan der nogle gange komme et mellemrum med til slut i koden. Hvis ikke den virker første gang, så slet det sidste tegn og prøv igen.

Virker koden ikke anden gang, så kontakt os

1 / 20

Hvor mange principper er der i HACCP?

2 / 20

Er HACCP et ledelsessystem eller et system til identificering, kontrol og opfølgning på fødevare risici?

3 / 20

Hvis HACCP IKKE lykkedes kan det så skyldes? (flere svar)

4 / 20

Hvornår er HACCP implementeret i dansk lovgivning?

5 / 20

Skal alle afgange af affald/spild/restprodukter være aftegnet på et flowdiaggram?

6 / 20

Styrer en PRP en enkelt risiko eller generelle risici i virksomheden?

7 / 20

Hvilken af nedenstående er ikke en PRP? 

8 / 20

En virksomhed har lavet deres procedure omkring sporbarhed som et CCP er det korrekt?

9 / 20

Skal PRP verificeres?

10 / 20

Hvor mange tekniske standarder er der under ISO 22000 til beskrivelse af forudsætningsprogrammer 3 – 6 9?

11 / 20

Hvor mange trin er der beskrevet i udarbejdelse af flow diagram: 4 – 5 – 6 trin

12 / 20

Nævn de 4 risici typer vi har gennemgået

13 / 20

Er det ok at bruge en ikke fødevaregodkendt smørremiddel, hvis der er risiko for at det kan komme i råvare/færdigvare?

14 / 20

Er der aktionskriterier på PRP?

15 / 20

Hvor ofte skal PRP overvåges?

16 / 20

Hvilke kriterier skal der være på en OPRP?

17 / 20

Hvilke skal fremgå af HACCP planen

18 / 20

Hvor ofte skal CCP overvåges?

19 / 20

Hvis vurdering er som følger skal der så laves en OPRP / CCP eller PRP

20 / 20

Hvis vurdering er som følger skal der så laves en OPRP / CCP eller PRP

Your score is

0%