VLOG

Lidt om VLOG – Lebensmittel ohne Gentechnik

VLOG-standarden henvender sig både til foderproducenter, landbruget, fødevarevirksomheder og salgsleddet. VLOG drives af den tyske organisation Lebensmittel ohne Gentechnik.
Mange forbrugerne ønsker ikke at der skal anvendes GMO i fødevareproduktionen, og da det ikke er lovligt i Danmark at anprise en vare som værende NON-GMO, har det givet mulighed for certificeringsordninger der dokumenterer at fødevaren den brug af GMO-planter eller -dyr eller ingredienser, der stammer fra GMO'er.
Kort sagt VLOG Standarden giver mulighed for at kunne dokumentere at jeres produkter ikke indeholder GMO i et omfang der kræver mærkning jvf. gældende lovgivning

QESH, VLOG, GMP+, EFISC-GTP, fødevarer, mælk, nonGM, gmo-fri, Arla, foder, landbrug, kvæg, soja, Raps, Majs, Ris, Bomuld,

Hvad er de 5 vigtigste krav

De 5 vigtigste krav til virksomheder, der ønsker at opnå VLOG certificering, inkluderer:

 1. Der skal være en såkaldt facilitetsbeskrivelse, der beskriver omfang af certificeringen
 2. Risikostyring, der skal foreligge en risikoanalyse på relevante processer, råvarer og færdigvarer
 3. Sporbarhed, der skal være fuld sporbarhed på alle råvarer og færdigvarer, du skal kunne spore en given færdigvare tilbage til hvem der har leveret de råvarer der er indgået i produktionen. Du skal også kunne spore enhver råvare fra råvare til hvilke færdigvarer den er indgået i, samt hvem der har købt den. Hvis du har produkter der både indeholder GMO og dem der ikke indeholder GMO skal du sikre at der ikke re risiko for krydskontaminering.
 4. Træning af medarbejdere, dette gælder alle medarbejdere der arbejder med produkter der er omfattet af VLOG certificeringen.
 5. Virksomheden skal udarbejde procedure der håndterer af afvigelser, løbende forbedringer, interne audits og krisestyring

QESH, VLOG, GMP+, EFISC-GTP, fødevarer, mælk, nonGM, gmo-fri, Arla, foder, landbrug, kvæg, soja, Raps, Majs, Ris, Bomuld,

Overvejer du at VLOG certificeret – hvor starter jeg?

Lidt gode råd hvis du vil i gang med certificering

 • Hvad forventer i at få ud af en certificering, og hvem er dine forventede kunder, dette bør klarlægges så i ved hvilken certificering der er relevant for jer.
 • Udarbejd HACCP-dokumentationen, herunder flowdiagram – risikoanalyse og HACCP-plan
 • Udarbejd en ledelseshåndbog med alle de krævede procedurer og værktøjer
 • Der bør udarbejdes en intern audit inden certificeringsaudit.

Husk det er altid muligt at søge konsulent hjælp til udarbejdelse af ovenstående.

Vi hjælper jer gerne med at komme i mål med jeres projekt. Vi arbejder efter KIS princippet ”Keep It Simple”

Hvordan er VLOG standarden opbygget?

Der udgives en ny version af VLOG standarden hvert år, den plejer at komme i september/oktober måned og bliver obligatorisk fra januar måned det efterfølgende år.

Standarden er bygget op i følgende afsnit:
A General
Z Certification
B Logistics
C Feed Manufacturing
D Matrix Organisation Logistics and Feed Manufacturing
E Agriculture
F Group Organisation Agriculture
G Food Processing Preparation
H Retail – Sale of Bulk Food of Animal Origin

Fælles for alle standarder fra B-H er at de er opbygget efter samme skabelon

QESH, VLOG, GMP+, EFISC-GTP, fødevarer, mælk, nonGM, gmo-fri, Arla, foder, landbrug, kvæg, soja, Raps, Majs, Ris, Bomuld,

Generelle krav

 • Standardaftale med VLOG
 • Facilitetsbeskrivelse
 • Ansvarsfordeling, organisationsdiagram
 • Risikostyring (KO)
 • Eksterne serviceudbydere
 • Adskillelse af varestrømme/undgå sammenblanding Kontaminering (KO)
 • Håndtering af foder, råvarer og produkter, der ikke opfylder kravene (KO)
 • Kontrol af udgående varer
 • Sporbarhed (KO)
 • Håndtering af klager
 • Tilbagekaldelse af varer og Krisestyring (KO) Korrigerende foranstaltninger, løbende forbedringer
 • Procesdokumentation og opbevaringsperiode
 • Uddannelse af personale
 • Intern audit
 • Specifikke krav til opbevaring og håndtering Inspektion af indgående varer (KO)
 • Specifikke krav til handel Inspektion af indgående varer (KO)
 • og prøveudtagning og analyser

Kravene til de enkelte punkter kan findes på VLOG hjemmeside

QESH, VLOG, GMP+, EFISC-GTP, fødevarer, mælk, nonGM, gmo-fri, Arla, foder, landbrug, kvæg, soja, Raps, Majs, Ris, Bomuld,

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi kan tilbyde dig at vi hjælper jeres virksomhed igennem hele processen fra behovsafklaring til certificering, vi forlader jer ikke før i har fået jeres certifikat. Det er JERES system, så håndbogen bliver bygget op så den passer til JERES virksomhed.

Hvis i ønsker det kan vi tilbyde et vedligeholdelses aftale hvor vi sikrer at

 • JERES håndbog er opdateret
 • Vi gennemfører Interne audits
 • Vi sikrer gennemførelse af HACCP møder og Ledelsens evaluering