REDCert

Lidt om REDCert

REDCert er en certificeringsorganisation, der udsteder certificeringer inden for bæredygtighed inden for bioenergi og biomasse. REDCert certificerer primært virksomheder og organisationer inden for biomasseproduktion og bioenergianvendelse.
REDCert-certificeringer udstedes af uafhængige tredjepartscertificeringsorganer.

Typisk har virksomheder inden for bioenergi og biomasseproduktion brug for REDCert-certificering for at demonstrere deres bæredygtighed og opfylde kravene i EU's Renewable Energy Directive (REDII). Dette omfatter virksomheder, der producerer biomasse til energiformål, såsom træpiller, halm eller andre biologiske materialer.
REDCert-certificering er også relevant for virksomheder, der producerer biobrændstoffer, som f.eks. biodiesel og bioethanol. Disse virksomheder skal demonstrere, at deres biobrændstoffer er produceret bæredygtigt og opfylder de europæiske bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer.
Endelig kan REDCert-certificering også være relevant for virksomheder, der anvender biomasse til energiformål, såsom kraftvarmeværker og andre energiproducenter. Disse virksomheder kan have brug for at demonstrere, at deres brug af biomasse er bæredygtig og opfylder kravene i EU's Renewable Energy Directive.

I det hele taget er REDCert-certificering relevant for virksomheder, der ønsker at demonstrere deres bæredygtighed og opfylde de europæiske krav til bæredygtig bioenergi og biomasseproduktion.

De typiske virksomheder i Danmark der er REDCert certificeret er:

 • Foderstof virksomheder der indkøber primært Raps fra landbrug
 • Oliemøller der forarbejder rapsen
 • Biogas anlæg, der håndterer organisk affald og omdanner disse til biogas der kan erstatte ”naturgas”

 

QESH, Raps, REDCert, bæredygtighed, biomasse, EFISC-GTP, GMP+, VLOG

Hvad er de 3 vigtigste krav:

De 3 vigtigste krav til virksomheder, der ønsker at opnå REDCert-certificeringen, inkluderer:

 1. Selverklæringer og erklæring om at der ikke dyrkes på jord der er omlagt fra naturarealer til agerbrug efter 1. januar 2008.
  Det er vigtigt at anvende den seneste version af selverklæringerne som findes på REDCerts hjemmeside
  Husk at selverklæringerne skal indhentes inden den første levering.
 2. Massebalance og GHG-beregninger. Et af de helt store krav i REDCert er at massebalancen er udformet korrekt, og mindst 4 gange årligt skal den afstemmes. Et andet område er GHG beregninger, der findes på REDCerts hjemmeside en vejledning til hvordan GHG skal beregnes.
 3. Nuts områder, certificerede virksomheder skal have styr på hvilke områder deres leverandører (landmænd) dyrker deres afgrøder i. Danmark er delt op i 5 områder:
  Region 1: Hovedstaden
  Region 2: Sjælland
  Region 3: Syddanmark
  Region 4: Midtjylland
  Region 5: Nordjylland

QESH, Raps, REDCert, bæredygtighed, biomasse, EFISC-GTP, GMP+, VLOG

Overvejer du at blive REDCert certificeret – hvor starter jeg?

Lidt gode råd hvis du vil i gang med certificering

 • Hvad forventer i at få ud af en certificering, og hvem er dine forventede kunder, dette bør klarlægges så i ved hvilken certificering der er relevant for jer.
 • Udarbejd en ledelseshåndbog med alle de krævede procedurer og værktøjer
 • Der skal udarbejdes en intern audit inden certificeringsaudit

Husk det er altid muligt at søge konsulent hjælp til udarbejdelse af ovenstående.

Vi hjælper jer gerne med at komme i mål med jeres projekt. Vi arbejder efter KIS princippet ”Keep It Simple”

Hvordan er REDCert-standarden opbygget?

Standarden er opbygget af en række underdokumenter som du skal kende til.
Grundlæggende krav til ordningen der beskriver de helt overordnede krav

Produktion, der beskriver hvilke procedurer der skal være styr på inden certificeringen, er du ”First gathering piont”, leverandør eller ”Interface/last interface”, så er der forskellige krav til dokumentationen.

GHG beregninger, der beskriver hvordan GHG beregninger foretages

Massebalance, der beskriver hvordan en masse balance skal opgøres og hvor tit.
Derudover er der 2 selverklæringer 1 for landbrug der er med i krydsoverensstemmelses ordningen (alle landbrug i DK der modtager hektar støtte) og 1 til de landbrug der ikke er med i krydsoverensstemmelses ordningen.
Der er også selverklæringer til leverandører af affaldsprodukter, samt leverandører af brugt fødevare olie / spildolie.

Der findes selvfølgelig også en række krav til certificeringsbureauerne.

 

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi kan tilbyde dig at vi hjælper jeres virksomhed igennem hele processen fra behovsafklaring til certificering, vi forlader jer ikke før i har fået jeres certifikat. Det er JERES system, så håndbogen bliver bygget op så den passer til JERES virksomhed.
Hvis i ønsker det kan vi tilbyde et vedligeholdelses aftale hvor vi sikrer at

 • JERES håndbog er opdateret
 • Vi gennemfører Interne audits
 • Vi sikrer at standardens krav er opfyldt.