HACCP

Hvordan opbygger jeg et HACCP system

Skal du i gang med at opbygge eller vedligeholde jeres HACCP system? Eller er du ”bare” nysgerrig og har brug for viden omkring  HACCP? så håber og tror vi at du kan finde svaret her.

HACCP er udviklet af NASA i 1959 til sikring af at astronauter kunne medbringe sikre fødevarer til deres rumrejser, og først i 2004 bliver det en del af EU-hygiejne regelsæt. 1 januar 2006 blev det implementeret i dansk lovgivning og er i dag en af grundstenene i de fleste foder- og fødevarestandarder der findes.

I QESH Consult arbejder vi primært med flg. standarder: GMP+, ISO 22000, EFISC-GTP der alle bygger på HACCP

Er du ansat i en butik der sælger/håndterer fødevarer, arbejder på en fødevarevirksomhed eller en fodervirksomhed er det i dag et krav at du har kendskab til de grundlæggende krav i HACCP.

En effektiv plan kan, sammen med god hygiejne, forebygge eller fjerne risici og minimere risikoen for fødevarebårne sygdomme.

HACCP der står for Hazard Analysis and Critical Control Points, eller på dansk Risikoanalyse og kritiske kontrol punkter, er et systematisk værktøj, der er udviklet til at dokumentere kortlægningen af risici og de procedurer der er nødvendige for at fjerne eller minimere de konstaterede risici til et acceptabelt niveau

HACCP, foder, fødevare, risikoanalyse, flowdiagram, QESH, Kursus, online kursus

Hvordan defineres HACCP

De 7 principper De 7 principper på Dansk
Princip 1 er at gennemføre en risikoanalyse Find ud af hvad der kan gå galt og hvad vi kan gøre for at undgå det
Princip 2 skal identificere kritiske kontrolpunkter Hvor kan det gå galt
Princip 3 bruges til at fastsætte kritiske grænser Fastlægge hvad der skal overholdes for at undgå at det går galt
Princip 4 er opbygning af system til overvågning af CCP Hvordan holder vi øje med om det går galt
Princip 5 er til at fastlægge korrigerende handlinger, der skal bruges, når den kritiske grænse ikke er overholdt Hvad gør vi hvis det alligevel går galt
I Princip 6 skal der etableres procedurer til verifikation der kan bekræfte at systemet er effektivt Find ud af om det vi har bestemt os for at gøre også fungere så har I helt styr på de steder hvor Det kan gå galt
Princip 7 etablerer registreringer og dokumentation for at CCP principperne er fulgt Sørg for Der er dokumentation for alt hvad i gør

Skal du til at opbygge et nyt HACCP-system er der yderligere 5 trin der skal gennemføres FØR vi starter med de 7 principper:

Trin 1 – Udpeg dit HACCP-team
Trin 2 – Beskriv dit produkt
Trin 3 – Hvordan forventer du at dit produkt skal bruges
Trin 4 – Tegn et flowdiagram over din produktionsproces
Trin 5 – Når flowdiagrammet er tegnet skal det godkendes på stedet en såkaldt ”walk the process”

De 5 trin og 7 principper kaldes også HACCP’s 12 trin.

HACCP, foder, fødevare, risikoanalyse, flowdiagram, QESH, Kursus, online kursus

Fordele ved et effektivt system

  • Det er et proaktivt system, hvor kortlægningen af kritiske punkter sikrer at eventuelle fejl i produktionen kan rettes inden produktet kommer ud til slutbruger.
  • Det Minimerer risikoen for at virksomhedens produkter er skyld i fødevarebårne sygdomme.
  • Det Er risikobaseret, så der er fokus på at kontrollere de udpegede risici i produktionen.
  • Det giver forbrugerne tryghed, da det viser at ledelsen er engageret i at sikre fødevaresikkerhed.
  • Det Er med til at reducere kundeklager.
  • Det Sikrer overholdelse af lovgivningen.
  • Det Involverer alle ansatte, både i ledelse, salg lager og produktionen.
  • Det Er et fleksibelt system, der kan tilpasses alle virksomhedstyper.
  • HACCP er først og fremmest et system til risikostyring men ofte ser vi også en forøget kvalitet i virksomhedens produkter.

Har jeg altid succes?

Lykkedes HACCP altid? – Nej det gør det ikke, men når det lykkedes så skyldes det at ledelsen bakker op om projektet og frigiver de nødvendige ressourcer til udvikling og implementering.

Hvor lærer jeg mere om opbygning af HACCP?

Hvis du er mere nysgerrig på opbygningen af et HACCP-system så har vi et online video kursus der i detaljer beskriver de 12 trin, når kurset er gennemført og du har svaret rigtig på en række spørgsmål vil du få et diplom på gennemført kursus

Du finder alle vore kurser her