Generel opbygning af GMP+ FC Scheme 2020 og F0.3

GMP+ FC scheme 2020 er opbygget i 3 dele

Framework:

Heri er alle de generelle krav som f.eks. definitioner, scope, rettigheder, forpligtelser og sanktioner. Alle disse dokumenter starter med F og har en grå margen. Vi kommer senere til at gennemgå F.03 – Scopes for certification.

GMP+ FC Scheme 2020

Krav til virksomheder og certificeringsbureau:

Heri er alle de krav beskrevet, som virksomheder og certificeringsbureauerne skal overholde. Vi vil ikke komme ind på kravene til CB’er i denne gennemgang.

Kravene til virksomheder er opdelt i fl. Underpunkter:
R1.0 GMP+ FSA, som er alle de krav elementer der er i standarden som ALLE virksomheder skal leve op til. Alle dokumenter starter med R og har en grøn margen.

Tekniske specifikationer:
Herunder er der en række understandarder / tekniske specifikationer som også skal overholdes. Det er ikke alle specifikationer som alle skal overholde, dette defineres i F.03 udfra hvilket scope man har valgt. Alle dokumenter starter med TS og har en grøn margen.

Country Notes:
Heri er der beskrevet en række add-ons. f.eks. dioxin overvågning for fjerkræ foder og QM-mælk som er et add-on til QS

Hygiejne krav:
Heri er beskrevet lidt omkring handel til landbruget, produktion af og handel med foder til kæledyr samt transport af foder med skib.

Laboratorie:
Heri er beskrevet kravene til laboratorer, bl.a. hvilke krav der skal opfyldes og registrering som GMP+ registreret laboratorie.

Bæredygtighed:
GMP+ FC Shceme 2020 har også nogle krav til bæredygtighed, disse er bekrevet i R5.0 GMP+ FRA og MI dokumenterne.

MI dokumenterne dækker bl.a. over produktion og handel med RTRS soja og GMO controlleret foder.

 

GMP+, korn, foderstof, additiver, fødevaresikkerhed, fodersikkerhed, HACCP, intern audit, GMP+ FC Scheme 2020

Support sektionen

Hvis du har spørgsmål til fortolkninger, eller bare er kørt fast i standarden, er der god hjælp at hente i GMP+ support sektionen

I denne sektion finder du bl.a.

 1. en oversigt over hvilke ændringer der er i standarden fra den gamle version til den nye version.
 2. Hvor starter GMP+ kæden
 3. Hvordan laver jeg en HACCP
 4. Hvilken lovgivning er gældende
 5. Hvordan gennemføres en EWS
 6. Hvordan forhindres FEED fraud
 7. Q&A for transport
 8. Hvordan udføres en homogenitets test
 9. Krydsreference tabel i forbindelse med konvertering af standarden
 10. + meget mere

F0.3 Scopes for Certification

F0.3 – scopes for certification er vigtig at læse som noget af det første, når i har besluttet jer for at blive GMP+ certificeret eller hvis i skal have ændret jeres certificering.

Scopet skal dække de aktiviteter, der er på virksomheden, og skal selvfølgelig være i overensstemmelse med lovgivningen.

Scopet indeholder en grundlæggende scope + eventuelle add-on.

I tabellerne 1 – 5 er der beskrevet en række basis scope og eventuelle add-on, samt hvilke krav elementer virksomheden skal opfylde ud fra det valgte scope.

f.eks.

GMP+ FC Scheme 2020

GMP+ FC Scheme 2020

 

Som det fremgår af skemaerne, er der ikke de samme krav til produktionsvirksomheder, som der er til handelsvirksomheder.

I kapitel 3 i F0.3 er der en uddybende beskrivelse af aktiviteten for de enkelte scopes. Hvilket er et godt værktøj til at fastsætte det rigtige scope og dermed hvilke krav der skal opfyldes.

 

 

GMP+ registreret konsulent - GMP+ FC Scheme 2020

 

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi kan, som Danmarks første GMP+ registrerede konsulent, hjælpe jeres virksomhed igennem hele processen omkring GMP+ FC Scheme 2020, lige fra behovsafklaring til certificering.
Vi forlader jer ikke før i har fået jeres certifikat. Det er JERES system, så håndbogen bliver bygget op, så den passer til JERES virksomhed.

Hvis i ønsker det kan vi tilbyde et vedligeholdelses aftale hvor vi sikrer bl.a.  at

JERES håndbog er opdateret

 1. Vi gennemfører Interne audits
 2. Vi sikrer gennemførelse af HACCP møder og Ledelsens evaluering

 

Hvis du skal konvertere jeres nuværende GMP+ håndbog til GMP+ FC Scheme 2020 har vi på vore GMP+ side en præsentation af de største ændringer.
Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har nogle spørgsmål.