Vi vil under kurset komme ind på de 12 HACCP-trin og selvfølgelig også de 7 HACCP-principper

Det er i dag et krav i mange foder- eller fødevaresikkerhedssystemer at du har kendskab til de grundlæggende krav i HACCP specielt hvis du skal udvikle, implementer eller vedligeholde et system.

  1. hvis du er medlem af virksomhedens HACCP-team
  2. hvis du har ansvar for sikring af kritiske kontrolpunkter
  3. hvis du er ansvarlig for Granskning af HACCP-systemet som en del af den interne eller ekstern audit
  4. eller hvis du er ansvarlig for auditering af virksomheder der arbejder med foder eller fødevarer