R1.0 – krav til virksomheder

GMP+ FC Scheme 2020  - R1.0 - Feed Safety Management Systems Requirements

R1.0 gælder for alle virksomheder som vil certificeres efter GMP+ standarden, og beskriver alle de grundlæggende krav til din håndbog.

Kapitlerne 1 - 3 dækker over beskrivelsen af standarden samt henvisninger til normative referencer og definitioner.

GMP+, EFISC-GTP, ISO 22000, VLOG, REDCert, GMP+ FC Scheme 2020

Kapitel 4 - Rammer og vilkår for virksomheden

Det er delvis et nyt kapitel i GMP+ FSA 2020, i dette kapitel skal du beskrive, hvilken lovgivning virksomheden er omfattet af.
Her vil det også være en god ide med entydig beskrivelse af, hvilke lokaliteter der er omfattet af certificeringen.
Som noget nyt skal der identificeres, hvilke interessenter der er for virksomheden. Det gælder princippielt alle interessenter, der kan påvirke fodersikkerheden.
Du skal fastlægge, hvilke behov og forventninger de enkelte interessenter har.
Der er et krav om at håndbogen, der dækker alle krav, der er beskrevet i standarden og de relevante tekniske specifikationer.

Kapitel 5 - Lederskab

Som noget nyt sætter GMP+ standarden mere fokus på topledelsens arrangement.
Der skal nu være en mere tydelig sammenhæng i, hvordan fodersikkerhed tænkes ind i virksomhedens rammer og vilkår.
Kravene i dette kapitel dækker over:

 1. Topledelsens involvering og politik, herunder hvordan den kommunikeres ud til både interne og eksterne interessenter.
 2. HACCP-team herunder, hvilke ansvarsområder HACCP-team lederen har.
 3. Validerings-team, samt ansvars beskrivelser for medarbejdere.

GMP+ - EFSIC-GTP - VLOG - ISO 22000

Kapitel 6 - Planlægning

Det er et delvis nyt kapitel i GMP+ standarden, som altid skal der fastsættes nogle målbare mål, disse mål skal understøtte politikken.
Det nye i dette kapitel er Ӿndringer i fodersikkerhedssystemet (FSMS).

Virksomheden skal overveje om ændringer i FSMS påvirker fodersikkerheden, integriteten af FSMS, hvilke ressourcer der skal anvendes og hvem der skal deltage.

Der står ikke direkte, at det skal være som dokumenteret information, men vores anbefaling vil klart være, at der laves en procedure for ændringer af FSMS,
herunder hvad udløser en ændring – er ændringen minimal eller er det en kritisk ændring – hvem træffer beslutning om en sådan ændring.
Kommunikeres ud, herunder hvem skal have information, samt hvordan informeres der ud. ændringen ud i systemet
Du kan læse mere om ændringerne i den præsentation, der ligger på vores hjemmeside: GMP+ - QESH

 

Kapitel 7 - Støtte dokumenter

Dækker over Ressourcer i en bred forstand, du skal her tage stilling til hvilke kompetencer der er nødvendige for at sikre fodersikkerheden samt hvilken infrastruktur virksomheden skal have.
Du skal også beslutte hvordan politikker og FSMS generelt kommunikeres ud i organisationen.
Din håndbog skal sikre, at alle krævede procedurer og registreringer, sikres som dokumenteret information.
Det btyder at deskal være på skrift og styret som beskrevet i dette kapitel.

Kapitel 7 stiller også krav om leverandør styring.
Du skal beslutte hvilke hvilke certificeringer leverandører kan have eller kan du have en gatekeeper på en given råvare/service?

Kravet er alle råvarer der indkøbes, skal være på produktlisten TS 1.3.
Leverandører skal enten være certificeret eller have en Gatekeeper aftale, som er beskrevet i TS 1.2.

Kapitel 8 - Drift

Kapitlet beskriver alle de operationelle krav, der skal opfyldes for at kunne levere foder med høj fodersikkerhed.

Forudsætningsprogrammer

Der er krav om, at du identificere de relevante forudsætningsprogrammer som er beskrevet i TS1.1 , det kan f.eks. være

 1. Hygiejne regler
 2. vedligehold
 3. krav til vand og luft osv.

Sporbarhed og Krisestyring

Du skal etablere et sporbarhedssystem, denne skal være som dokumenteret information.
Du til enhver tid kan spore din vare 1 trin frem dvs. hvem er din kunde og 1 trin tilbage dvs. hvem er din leverandør af den enkelte råvare/ingrediens.

Har du styr på krisestyringen?
Du skal etablere en procedure, der sikrer at det usikre produkt bliver tilbagekaldt, hvis der er risiko for fodersikkerheden.
Proceduren skal bl.a. indeholde

 1. ansvarsbeskrivelser
 2. hvem skal kontaktes og hvor hurtigt
 3. hvem kontakter kunder?
 4. hvem udtaler sig til pressen osv.

Det er en god ide at have en skabelon til krisestyring så det sikres at du får indsamlet relevante informationer og kontaktoplysninger til relevante interessenter.
Sporbarhed og krisestyring skal altid testes årligt.

HACCP

Hele HACCP er flyttet ind under kapitel 8 som noget nyt i forhold til den gamle version.
Start med at lave nogle gode flowdiagrammer og lav derefter dine risikovurderinger.
Husk at lave gode beskrivelser af din konklusioner, det gør det nemmere at forklare, hvorfor vurderingen er som den er.
Hvis du ikke har et HACCP kursus eller gerne vil have opdateret dit HACCP kursus tilbyder vi et online kursus på dansk.

HACCP er en af grundstenene i GMP+ , så brug derfor ekstra tid på at få den lavet godt. Du kan læse mere om HACCP her: https://qesh.dk/haccp/
Din HACCP-dokumentation skal valideres og verificeres mindst 1 gang årligt.

 

Kapitel 9 Evaluering

Kravene beskriver, at du løbende evaluerer jeres håndbog, dette kan gøres på flere måder.
Mange foretager evalueringen ved, at der løbende udtages prøver til relevante analyser, det kan være hygiejne prøver og analyser for f.eks. tungmetaller .
Hvilke analyser der er relevante skal fastlægges i en analyseplan.  Husk at forholde jer til hvem der evaluerer på analyser.
Nogle analyser skal indtastes i GMP+ portalen.

Der er hjælp at hente til analyser i TS 1.6 sampling og TS 1.7 monitorering.

Hele jeres håndbog skal årligt gennemgå en intern audit, denne audit kan gennemføres af egne interne auditorer eller af eksterne konsulenter.
Det vigtigste er, at den interne auditor er upartisk og ikke auditerer eget arbejde.

Der skal udarbejdes en auditplan der viser at alle elementer auditeres årligt, samt hvem der er ansvarlig for gennemførelse af den interne audit.
Vi anbefaler, at i som minimum har 2 personer, der er uddannet interne auditorer eller anvender eksterne konsulenter til helt eller delvis gennemførelse af den interne audit.

Intern auditrapport skal som minimum behandles på ledelsens evaluering.

Ledelsens evaluering skal holdes mindst 1 gang årligt, kapitel 9.3.2 beskriver en minimumsdagsorden.
Disse punkter skal behandles mindst 1 gang årligt. Brug eventuelt en skabelon så du sikrer, at alle krævede emner bliver behandlet.

Der skal være et referat fra ledelsens evaluering, som dokumentation på, hvad Ledelsens evaluering har drøftet og besluttet af eventuelle ændringer og forbedringer.

Kapitel 10 - Forbedringer

Kravene i dette kapitel omfatter bl.a. kravene til korrektioner og korrigerende handlinger.

Dvs. at i skal have en procedurer, der håndterer kundereklamationer, afvigende produkter og interne afvigelser.
Proceduren skal også sikre opfølgning på disse hændelser, husk der skal være både en korrektion samt en korrigerende handling.

Den løbende forbedring af håndbogen sker bl.a. ved opdatering af mål, kommunikation, interne og ekstern audit samt analyser og korrigerende handlinger.

 

 

GMP+ registreret konsulent - GMP+ FC Scheme 2020

 

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi kan, som Danmarks første GMP+ registrerede konsulent, hjælpe jeres virksomhed igennem hele processen omkring GMP+ FC Scheme 2020, lige fra behovsafklaring til certificering.
Vi forlader jer ikke før i har fået jeres certifikat. Det er JERES system, så håndbogen bliver bygget op, så den passer til JERES virksomhed.

Hvis i ønsker det kan vi tilbyde et vedligeholdelses aftale hvor vi sikrer bl.a.  at

JERES håndbog er opdateret

 1. Vi gennemfører Interne audits
 2. Vi sikrer gennemførelse af HACCP møder og Ledelsens evaluering

 

Hvis du skal konvertere jeres nuværende GMP+ håndbog til GMP+ FC Scheme 2020 har vi på vore GMP+ side en præsentation af de største ændringer.
Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har nogle spørgsmål.