TS1.3 Produktliste & TS1.4 Forbudte produkter og brændsel

GMP+ FC Scheme 2020  - TS1.3 Produktliste & TS1.4 Forbudte produkter og brændsel

TS1.3 Produktlisten og TS1.4 Forbudte produkter og brændsel gælder for alle produktion

TS1.3 Produkt listen skal sikre at alle fodermaterialer der anvendes til fremstilling af foder er accepteret af GMP+

TS1.4 Forbudte produkter og brændsel skal sikre at der ikke anvendes stoffer der ikke er godkendte af GMP+

Stop - forbudt - GMP+ Produktliste

TS 1.3 Produktlisten

Alle GMP+ certificerede virksomheder skal udelukkende anvende fodermateriale der er godkendt til anvendelse i GMP+ kæden.

For at fodermateriealet kan komme på den gældende produktliste, skal der udarbejdes en generisk beskrivelse også kaldet en FSP(Feed Support Products).

Det er dit ansvar som GMP+ certificeret virksomhed at sikre dig at det fodermateriale du køber hjem er på produktlisten og er produceret i overensstemmelse med FSP.

GMP+ har derfor lavet en produktliste

Må jeg altid anvende et fodermateriale der er på produkt listen

Nej - det afhænger helt af hvor du er i verden - Der kan være forskellige regler for de enkelte fodermaterialer i forskellige verdensdele.
Du har som GMP+ virksomhed altid ansvaret for at overholde den gældende lovgivning i det område hvor dit produkt forhandles.

Er der foskel på GMP+ produktliste og EU katelog over fodermaterialer ?

Ja og lidt nej - EU kateloget skal sikre harmoniseringen af bl.a mærkning hvor GMP+ fokus er på at sikre at de er sikre at anvende.
Hvor det er muligt er der anvendt de samme numre i både produktlisten og i EU kateloget.

Læs mere om produktlisten her

 

TS1.4 Forbudte produkter og brændstoffer

Alt du indkøber til din GMP+ certificerede virksomhed skal være lovlige og må ikke udgøre en risiko for fodersikkerheden.

Standarden omhandler bl.a. animalsk protein som under visse omstændigheder ER tilladt at anvende i noget foder men ikke i andet foder.
Det er heller ikke tilladt at bruge UCO (Used cooking oil, brugt madolie) i foderet.

Direkte tørring er tilladt hvis du kan sikre at der ikke er risiko for fodersikkerheden, der skal foreligge en risikoanalyse efter HACCP principperne.
Bruger du f.eks. hydraulik olie eller regenereret olie så overholder du IKKE GMP+ standarden, disse produkter er på listen over forbudte brændsler.

 

Den komplette liste for forbudte produkter og brændsler kan du finde i TS1.4

 

 

GMP+ registreret konsulent - GMP+ FC Scheme 2020

 

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi kan, som Danmarks første GMP+ registrerede konsulent, hjælpe jeres virksomhed igennem hele processen omkring GMP+ FC Scheme 2020, lige fra behovsafklaring til certificering.
Vi forlader jer ikke før i har fået jeres certifikat. Det er JERES system, så håndbogen bliver bygget op, så den passer til JERES virksomhed.

Hvis i ønsker det kan vi tilbyde et vedligeholdelses aftale hvor vi sikrer bl.a.  at

JERES håndbog er opdateret

  1. Vi gennemfører Interne audits
  2. Vi sikrer gennemførelse af HACCP møder og Ledelsens evaluering

 

Hvis du skal konvertere jeres nuværende GMP+ håndbog til GMP+ FC Scheme 2020 har vi på vore GMP+ side en præsentation af de største ændringer.
Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har nogle spørgsmål.