TS1.9 – Transport aktiviteter

GMP+ FC Scheme 2020  - TS1.9 Transport aktiviteter

TS1.9 Beskriver de krav der stilles til tansport aktiviteter uanset om transporten udføres på tog, lastbil eller skib.
Vi kommer ind på følgende emner for GMP+ Transport aktiviteter

 1. Bestilling af transport
 2. Arrangering af transport
 3. Gennemførelsen af transporten.

Standarden beskriver kravene for både bulk og emballerede varer.
I denne gennemgang koncentrerer vi os om vejtransport, da det er den typiske transport form i Danmark.

 

 

transport, GMP+, foder,

Kapitel 2 - Bestilling af transport.

Når du bestiller en transport er det vigtig af dem der er ansvarlig for tranporten for flg. oplysninger

 1. Produktbeskrivelsen, (hvad skal transporteres)
 2. Produktets fysiske tilstand (f.eks. tør tilstand, fugtig/flydende tilstand, vandopløseligt, fedtet produkt)
 3. Hvilken certificering har varen.

Ovenstående er vigtige for at transportøren kan sikre at den lastenhed der anvendes er ren inden transporten gennemføres og rengøres korrekt efter transporten er gennemført.

hvede, tranport, GMP+, EFISC-GTP

Kapitel 3 - Befragtning

Når du accepterer en ordre er det vigtigt at du har de oplysninger der er nødvendige for at kunne sikrer fodersikkerheden.

 1. Produktbeskrivelsen, (hvad skal transporteres)
 2. Produktets fysiske tilstand (f.eks. tør tilstand, fugtig/flydende tilstand, vandopløseligt, fedtet produkt)
 3. Hvilken certificering har varen.

Det er din pligt at sikrer at rengøringen alle transporter overholder kravene i IDTF databasen, du skal også sikrer dig at rengøringen for de 3 foregående læs overholder kravene til rengøring.

Du skal altid kunne dokumentere:

 1. hvad du har transporteret
 2. hvilke lastenheder der har været anvendt
 3. Hvad der har været transporteret i de foregående 3 læs.
 4. hvilken rengøring der er foretaget

 

Der er specielle krav til transport med tog og skib, disse krav fremgår tydeligt af TS1.9 Transport aktiviteter.

 

Kapitel 4 Transport af foder/fodermidler

Du skal udarbejde rengøringsrutiner der sikrer at det foder der transporter er sikkert.
Rengøringsprogrammet skal som minimum indeholde

 1. Hvem er ansvarlig
 2. Hvordan skal der gøres rent
 3. Hvor ofte skal der gøres rent
 4. Hvis der anvendes sæber og desinfektionsmidler skal disse være godkendte
 5. Sikrer at kravene i IDTF databasen er overholdt
 6. Overvågning af rengøringen effektivitet.

 

De lasteenheder der anvendes skal naturligvis være egnede til formålet og minimere risikoen for krydskontaminering.

Hvis du er fragtet "forbudte" læs skal der være en frigivelses procedure, så det sikres at der ikke er risiko for forurening af foder.

Der er 2 måder at få frigivet en laste enhed der har kørt med et forbudt læs.

A - Frigivelse af en kontrolorganisation eller et certificerings-/inspektionsorgan, denne metode er nærmere beskrevet i TS1.9 transport aktiviteter.

B- Frigivelse af en lasteinspektør fra en GMP+ certificeret virksomhed.

I hovedtræk skal der foretages en vask efter den procedure der er fastlagt herfor.
Der skal udføres 5 læs med IDTF rengøringskrav A, B eller C i IDTF. - må IKKE være foder/fodermidler
Enheden skal vaskes og der skal være et vaskecertifikat.
Kontrol af  enheden før den lastes med foder igen. Det skal være en kompetent inspektør fra en anden GMP+ virksomhed der kontrollerer lasteenheden.
Det er ikke tilladt at frigive egne biler.

Der er nogle forbudte læs der kræver frigivelse efter metode A. se hvilke i standarden.

 

GMP+ registreret konsulent - GMP+ FC Scheme 2020

 

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi kan, som Danmarks første GMP+ registrerede konsulent, hjælpe jeres virksomhed igennem hele processen omkring GMP+ FC Scheme 2020, lige fra behovsafklaring til certificering.
Vi forlader jer ikke før i har fået jeres certifikat. Det er JERES system, så håndbogen bliver bygget op, så den passer til JERES virksomhed.

Hvis i ønsker det kan vi tilbyde et vedligeholdelses aftale hvor vi sikrer bl.a.  at

JERES håndbog er opdateret

 1. Vi gennemfører Interne audits
 2. Vi sikrer gennemførelse af HACCP møder og Ledelsens evaluering

Hvis du skal konvertere jeres nuværende GMP+ håndbog til GMP+ FC Scheme 2020 har vi på vore GMP+ side en præsentation af de største ændringer.
Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har nogle spørgsmål.