TS1.5 Specifikke grænseværdier & TS1.11 Kontrol af restkoncentrationer og homogenitet

GMP+ FC Scheme 2020  - TS1.5 Specifikke  grænseværdier & TS1.11 kontrol af restkoncentrationer

TS1.5 Specifikke grænseværdier er en skematisk oversigt over hvilke aktions og afvisnings kriterier der er i GMP+ standarden

TS1.11 Kontrol af restkoncentrationer og homogenitet er en beskrivelse af hvor meget der f.eks. må være af kritiske additiver og lægemidler i foderet,
hvor der af forskellige årsager er sket et overslæb til den næste produktion.
Derudover er der en beskrivelse af hvornår og hvor ofte der skal laves homogenitetstest.

grænseværdier, restkoncentrationer GMP+

TS 1.5 Specifikke grænseværdier for fodersikkerhed

I de forskellige GMP+-dokumenter er der mange henvisninger til specifikke fodersikkerhedsgrænser.
I TS1,5 finder du en oversigt.
DISCLAIMER: GMP+ International har udarbejdet denne liste for at informere interesserede parter om standarderne.
GMP+ International er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i denne liste.

GMP+ arbejder med 2 former for grænseværdier, aktionsgrænser og afvisningsgrænser.

Har du en analyse hvor aktionsgrænsen er overskredet, men under afvisningsgrænsen, så SKAL du undersøge hvor forureningen stammer fra,
og foretage de nødvendige handlinger der sikrer at forureningen stoppes.

Er afvisningsgrænsen overskredet er foderet ikke egnet til foder og skal håndtres derefter.
Hvis der er solgt noget af foderet skal det tilbagetrækkes.

Læs mere om TS1.5 her

 

TS1.11 kontrol af restkoncentrationer og homogenitet

Du skal sikrer dig at der ikke er overslæb af f.eks. kritiske additiver, GMO eller foderlægemidler mellem de producerede batch.
Der skal foretages en risikoanalyse på baggrund af HACCP principperne, og de besluttede tiltags effektivitet skal dokumenteres.

Du kan "styre" overslæb ved hjælp af forskellige metoder, f.eks. produktionsrækkefølge, rengøring, skyllebatch eller en kombination af disse.

Overslæbstest skal foretages ved opstart af nyt udstyr og ved væsentlige ændringer. Derudover skal der foretages en analyse minimum hver 2. år.

 

Du skal også foretage en homogenitetstest for alle blandere hvor der produceres med kritiske foder additiver eller lægemidler.
Du skal udtage minimum 10 prøver til analyse, prøverne skal analyseres på anerkendte laboratorier.
Homogenitets test  skal foretages ved opstart af nyt udstyr og ved væsentlige ændringer. Derudover skal der foretages en analyse minimum hver 4. år.

Du finder også et skema i TS1.11 hvor du kan få hjælp til vurdering af dine analyser, vi hjælper dig selvfølgelig også gerne.

Du kan læse mere om kontrol af restkoncentrationer og homogenitet i TS1.11

 

 

GMP+ registreret konsulent - GMP+ FC Scheme 2020

 

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi kan, som Danmarks første GMP+ registrerede konsulent, hjælpe jeres virksomhed igennem hele processen omkring GMP+ FC Scheme 2020, lige fra behovsafklaring til certificering.
Vi forlader jer ikke før i har fået jeres certifikat. Det er JERES system, så håndbogen bliver bygget op, så den passer til JERES virksomhed.

Hvis i ønsker det kan vi tilbyde et vedligeholdelses aftale hvor vi sikrer bl.a.  at

JERES håndbog er opdateret

  1. Vi gennemfører Interne audits
  2. Vi sikrer gennemførelse af HACCP møder og Ledelsens evaluering

 

Hvis du skal konvertere jeres nuværende GMP+ håndbog til GMP+ FC Scheme 2020 har vi på vore GMP+ side en præsentation af de største ændringer.
Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har nogle spørgsmål.