TS1.1 Forudsætningsprogrammer

GMP+ FC Scheme 2020  - TS1.1 - Forudsætningsprogrammer

TS1.1  Forudsætningsprogrammer gælder for alle scopes.
Den tekniske specifikation (TS)  beskriver alle de generelle forhold man som minimum skal forholde sig til.
Hvis der er forhold der er relevante for din virksomhed, men som ikke er beskrevet i denne TS,
skal de selvfølgelig også beskrives.

Forudsætning - GMP+ - EFISC-GTP - REDCert - ISO22000 - HACCP

Kapitel 1 - Infrastuktur

De vigtigste punkter i dette kapitel er adgangsregulering og de fysiske faciliteter.

Adgangsregulering - Her skal du blandt andet forholde dig til hvem der må komme ind og hvordan skal gæster/håndværkere registreres.

Faciliteter og udstyr - dækker blandet andet over bygningernes beskaffenhed, skadedyrs sikring og rengøring af både bygninger og udstyr,
så risikoen for forurening af dit produkt minimeres mest muligt.

 

Kapitel 2 - Vedligehold

Alt udsty der anvendes, område omkring bygninger og produktion skal selvfølge vedligeholdes.
Alt måle og doseringsudstyr skal kalibreres eller verificeres årligt, her er det vigtigt at måle/veje området man verificerer i,
skal dække det interval som udstyret bliver brugt i.
Dvs. hvis et termometer anvedes til 110 grader, så skal øverste målepunkt i verificeringen /kalibreringen være over 110 grader.

Du skal derudover også være opmærksom på at måle-/doseringsudstyr der anvendes til premix, additiver og medicinke produkter skal kalibreres hver 6 måned.

Kapitel 3 - Personlig hygiejne

Under dette pinkt skal du bl.a.  tage stilling til:

 • hvordan styres arbejdstøj, herunder vask
 • Er der specielle krav til udstyr i forskellige områder
 • Hvor må der ryges og spises

Hvordan skal eksterne service leverandører opfører sig og hvordan sikrer du at de er bekendt med virksomhedens regler for fodersikkerhed?

 

GMP+ - EFSIC-GTP - VLOG - ISO 22000

Kapitel 4: hjælpeudstyr (luft, vand og tørring)

Krave i dette kapitel er mere difuse, anvendes der udendørs luft til køling skal du sikrer dig at det ikke har nogen negativ indvirkning på fodersikkerheden.
Det betyder at du skal foretage en risikovurdering hvor du bl.a. skal forholde dig til hvilke andre virksomheder er der i områdetog hvordan kan de påvirke fodersikkerheden.

Vand og Damp, der kommer i kontakt med foderet må ikke have negativ indvirkning på fodersikkerheden.
Du skal derfor lave en risikovurdering uanset om du får vand fra lokal vandværk eller fra egen boring.

Du skal risikovurdere dine tørrings processer, uanset om det er direkte eller indrirekte tørring,
her skal du forholde dig til hvilke brændselkilde der anvendes, og er der f.eks. risiko for dioxiner?

Kapitel 5 - Skadedyrssikring

Skadedyrssikring skal dække over alt fra møl og rotter til fugle.
Hvis du har en aftale med autoriseret skadedyrsfirma skal du sikrer dig at serviceteknikeren er autoriseret til at må udlægge sporingsstoffer og evt. giftstoffer.
Du skal også indfører arbejdsgange der sikrer at fugle ikke har adgang til lagre.

Kapitel 6 - Affald

Affaldshåndtering skal planlægges således at der ikke er risiko for fodersikkerheden. Husk at alle affaldsbeholdere skal være tdeligt opmærkede.

 

Kapitel 7 - Rengøring og desinficering

Regnsøring og desinfektion skal foretages så ofte det er nødvendigt for at minimere risikoen for skadedyr og patogen forurening af foderet.

Du skal i rengøringsprogrammet bl.a. beskrive

 • Hvike metoder der anvedes til rengøring
 • Hvor ofte
 • Hvilke midler der anvendes
 • Hvordan du registerer rengøringen
 • Hvordan verificeres rengøringens effektivitet.

Der skal være en person der har ansvar for at kontrollere at rengøreingen bliver gennemført efter planen.
Alt ovenstående skal gemmes som dokumenteret information.

 

Kapitel 8 - forhindring af krydskonterminering

Der skal indføres procedurer der sikrer mod overslæb og krydskontaminering af foderet.
Du kan her med fordel beskrive procedure for

 • Oplagring af bulk varer og hvordan det sikres at varen ikke forurenes.
 • Er der en bestem rækkefølge for sammenblandning så der ikke kommer overslæb til næste batch.
 • Produktions rækkefølge f.eks. Økologi - VLOG - foder - rengøring

Du skal foretage en overslæbstest ved anvendelse af vetirinær medicin og kritiske additiver.

 

Kapitel 9 - indkommende produkter - service og salg.

Du skal bekrive proceudurer der sikrer at du modtager den varer der er bestilt, samt at transporten foregår under sikrer forhold,
så der ikke er risiko vor fodersikkerheden.

Alle dine leverandører skal være certificerede efter anerkendte standarder, dog er der muligheder ofr at indgå såkaldte gatekeeper aftaler under bestemte vilkår, dette fremgår af TS1.2

Når du bestiller dine varer skal du gøre opmærksom på at alle varer skal være GMP+ sikrede, og når du sælger dine vare skal det fremgå at varen er GMP+ FSA sikret. jvf. TS 1.8

 

Alt dette skal opbevares som dokumenteret information.

 

Kapitel 10 - Sporbarhed

En af grundstenene i foder eller fødevareproduktion er sporbarhed.
Du skal til enhver tid kunne finde frem til hvilken råvarer der er indgået i en given produktion.
Hvis du vælger en vare på lageret og udvælger en råvarer skal du kunne spore partiet igennem produktionen og dermed kunne fremfinde relevante produktionsdata.
Du skal bl.a. kunne finde flg. på råvaren.

 1. ordre seddel
 2. indgangskontrol af råvaren
 3. hvilken bil har transporteret den, hvis det er bulk varer
 4. Er vare certificeret eller ej og i givet fald efter hvilken certificering
 5. hvilken mængde har du købt hjem

Er færdigvaren eller råvaren blevet videresolgt skal du kunne finde køber og kontaktoplysninger på disse.

 

 

GMP+ registreret konsulent - GMP+ FC Scheme 2020

 

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi kan, som Danmarks første GMP+ registrerede konsulent, hjælpe jeres virksomhed igennem hele processen omkring GMP+ FC Scheme 2020, lige fra behovsafklaring til certificering.
Vi forlader jer ikke før i har fået jeres certifikat. Det er JERES system, så håndbogen bliver bygget op, så den passer til JERES virksomhed.

Hvis i ønsker det kan vi tilbyde et vedligeholdelses aftale hvor vi sikrer bl.a.  at

JERES håndbog er opdateret

 1. Vi gennemfører Interne audits
 2. Vi sikrer gennemførelse af HACCP møder og Ledelsens evaluering

 

Hvis du skal konvertere jeres nuværende GMP+ håndbog til GMP+ FC Scheme 2020 har vi på vore GMP+ side en præsentation af de største ændringer.
Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har nogle spørgsmål.