TS1.6 Prøvetagning & TS1.7 Monitorering

GMP+ FC Scheme 2020  - TS1.6 Prøvetagning & TS1.7 monitorering

TS1.6 Beskriver de minimumskrav til prøvetagning der er i GMP+ standarden

TS1.7 Kravene der er beskrevet i denne standard er udover de krav der er beskrevet andre steder i standarden.
GMP+ certificerede virksomheder skal etablere en analyseplan, der sikrer at fodersikkerheden opretholdes.

GMP+ - EFSIC-GTP - VLOG - ISO 22000

TS 1.6 Prøvetagning

Standarden beskriver hvor, hvordan og hvor ofte du skal udtage prøver.

"Du skal tage det antal prøver fra relevante steder er er nødvendige, for at du kan sikre fodersikkerheden, prøveudstyret skal være egnet til formålet".
Det er groft sagt kravet fra standarden.

På bagrund af din HACCP analyse skal du udpege de relevante steder i produktionen.
Det kan f.eks. være redler og elevatorbunde, hvor der skal analyseres for mikrobiologi, til verificering af rengøringens effektivitet.

Du skal måske også tage prøver af modtagne varer, eller løbende prøver undervejs i produktionen.

En ting er sikkert du skal altid udtage en færdigvare prøve/læsse prøve, denne prøve skal opbevares på en måde så den ikke kan ændres.
Disse prøver skal være tydelig mærket, dato - produkt - batch nr. Prøverne skal gemmes i den nødvendige tid, hvilket normalt defineres som
Produktets holdbarhed, mange har holdbarhed + 1 måned, dette er også vores anbefaling.

Hvor stor en prøve skal der udtages?
Det afhænger af hvilke analyser der skal foretages.

Er der kun til salmonella skal der ikke bruges mere end 25 gram, men der ved andre typer af analyser skal bruges op til 400 gram.
Vi anbefaler at læsse prøver altid er minimum 400 gram.

Læs mere om TS1.6 her

 

REDCert

TS1.7 Monitorering

Du skal, som GMP+ certificeret virksomhed udarbejde en analyseplan/overvågningsplan, således det sikres at fodersikkerheden er i top.
En overvågningplan skal udarbejdes delvis på bagrund af en risikoanalyse, eventuelle krav fra gatekeeper aftaler samt kravene i denne standard.
Husk det er tilladt at anvende kæde analyser, så hvis din leverandør har en dækkende analyse på f.eks. en råvarer så skal du ikke nødvendigvis udtage en analyse - HVIS du har adgang til analysen.

Hvis din leverandør f.eks har representative tungmetal analyser, er det tilladt at opfylde kravet om overvågning med en analyse fra deres analyseprogram.
Du SKAL ikke nødvendigvis har en analyse på det batch du har modtaget.

Skal jeg dele analyseresultaterne med GMP+?
Det kommer an på hvad det er for nogle analyser - analyser der foretages i forbindelse med en gatekeeper aftale SKAL altid deles med GMP+.
Derudover skal der oploades enklete andre analyser, disse fremgår af kapitel 2 - 6 i standarden.

Du kan læse mere om monitorering t i TS1.7

 

 

GMP+ registreret konsulent - GMP+ FC Scheme 2020

 

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi kan, som Danmarks første GMP+ registrerede konsulent, hjælpe jeres virksomhed igennem hele processen omkring GMP+ FC Scheme 2020, lige fra behovsafklaring til certificering.
Vi forlader jer ikke før i har fået jeres certifikat. Det er JERES system, så håndbogen bliver bygget op, så den passer til JERES virksomhed.

Hvis i ønsker det kan vi tilbyde et vedligeholdelses aftale hvor vi sikrer bl.a.  at

JERES håndbog er opdateret

  1. Vi gennemfører Interne audits
  2. Vi sikrer gennemførelse af HACCP møder og Ledelsens evaluering

 

Hvis du skal konvertere jeres nuværende GMP+ håndbog til GMP+ FC Scheme 2020 har vi på vore GMP+ side en præsentation af de største ændringer.
Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har nogle spørgsmål.