Klimaforandringernes indflydelse på standarder

 

 

Klimaforandringerne vil medføre nye krav til de standarder vi alle arbejder med.

ISO organisationen er som nogle af de første kommet med ændringer til deres standarder.
Der er et nyt krav i kapitel 4.1 og en ny note i kapitel 4.2

Nye formuleringer i ISO standarden.

4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst.
Organisationen skal bestemme eksterne og interne forhold, der er relevante for dens formål, og som påvirker dens evne til at opnå de tilsigtede resultater af XXX-ledelsessystemet.
Organisationen skal afgøre, om klimaforandringer er et relevant emne - ny tekst

4.2 Forståelse af de interesserede parters behov og forventninger.
Organisationen skal bestemme:

  1. De interessenter, der er relevante for XXX-ledelsessystemet.
  2. De relevante krav fra disse interesserede parter.
  3. Hvilke af disse krav, der vil blive adresseret gennem XXX-ledelsessystemet.

NOTE: Relevante interessenter kan have krav relateret til klimaforandringer - ny tekst.

De 2 ovenstående elementer skal i indarbejdes i jeres håndbog, uanset hvilken ISO standard i er certificeret efter.
Det er vores klare forventning af ovenstående skal være implementeret i jeres system ved næste audit.

Vi forventer at de øvrige standarder snart vil følge efter med lignende tiltag.

Kontakt os endeligt hvis i har spørgsmål, vi er klar til at hjælpe.