Animalske biprodukter

kategori 3

 

Hvad er animalske biprodukter?

Animalske biprodukter (ABP) er animalske produkter er opdelt i 3 kategorier og må ikke skal anvendes til konsum.
Vi har fokus på "kategori 3 materiale - Ikke til konsum"
Hvis vi som eksempel tager mælkepulver, så er det et animalsk biprodukt fra det øjeblik man beslutter sig for at det ikke skal anvendes til fødevare.
Beslutningen om at det nu ikke skal anvendes som fødevare men til foderbrug, kan ikke laves om.
Reglerne om animalske biprodukter fremgår af EU forordning 1069/2009 og gennemførelsesforordning 142/2011.

Hvem skal registreres ved eller godkendes af Fødevarestyrelsen

Alle der virksomheder eller anlæg der forarbejder ABP skal godkendes eller registreres ved fødevarestyrelsen.
Pligten til registrering gælder uanset om du er producent - forhandler - lagerholder eller transportør.
en af de få undtagelser der er for registreringspligten er hvis du er speditør, da de i praksis "kun" bestiller en transport fra A->B.

Hvem skal godkendes?
Virksomheder der f.eks. fremstiller foder til selskabsdyr , eller er lagerholder for animalske biprodukter.

Hvem skal registreres?
Virksomheder der f.eks. er transportører, forhandler eller fremstiller fodermidler, lagerholder der oplagre fodermidler.
Det er et krav at både producenter og lagerholder er registreret efter foderhygiejneforordningen (183/2005).

 

Du kan læse mere om animalske biprodukter på fødevarestyrelsen hjemmeside

Må ABP anvendes til alle dyrekategorier?

Nej fødevarestyrelsen har udarbejdet en oversigt over hvilke animalske biprodukter der må anvendes til hvilke dyregrupper.

Foderforbuddet også kaldet kannibalismeforbuddet går ud på at forebygge sygdomme som f.eks. kogalskab.
Dyr må ikke fodres med deres artsfæller.

foderforbudet ABP, animalske biprodukter
Billedet er fra FVST side vedr. Animalsk foder - foderforbudet. Billedet linker til FVST siden.

Handelsdokumenter

Alle animalske biprodukter SKAL være ledsaget af et handelsdokument ved transport og handel i Danmark og samhandel med øvrige EU lande.

Handelsdokumentet skal være i min. 3 eksemplarer hvor originalen skal følge produktet.
fødevarestyrelsen skriver på deres side om animaske biprodukter, under afsnittet Sporbarhed, handelsdokumenter og fortegnelser at producenter, transportør og modtager skal opbevare handelsdokumentet i min. 2 år. Underskriftens farve på originalen skal afvige fra den påtrykte farve.

I Forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum.
Fremgår det af artikel 22 at det er driftsledere, der Afsender, Transporterer eller Modtager animalske biprodukter skal føre fortegnelser over forsendelser og dertil hørende handelsdokumenter.

Ud fra forordningen er det vores anbefaling at Handelshuse også gemmer en kopi af handelsdokumentet.

Mærkning under transport

Alle animalske biprodukter skal være opmærket under transport.

 • for kategori 3-materiale:
  • "Kategori 3- materiale" og "Ikke til konsum" - SKAL være grøn
 • for husdyrgødning eller indhold fra fordøjelseskanalen:
  • "Kategori 2-materiale" eller "Husdyrgødning"
 • for andet kategori 2- materiale:
  • "Kategori 2-materiale" og "Ikke til foder" eller "Ikke til foderbrug" SKAL være gul, gælder dog ikke husdyrgødning
 • for kategori 1-materiale:
  • "Kategori 1-materiale" og "Kun til bortskaffelse" SKAL være sort

 

Fødevarestyrlsen har lavet en ganske informativ side om animalske biprodukter og en god oversigt over hvilken lovgivning der er gældende på området.

Vi er selvfølgelig også klar til at hjælpe jer, brug gerne vores kontaktformular