Trusselvurderingen på Afrikansk svinepest efter udbrud i Sverige

Hvad er den aktuelle trusselsvurdering?

I perioden fra 1. januar 2023 til 7. september 2023 er der konstateret nye udbrud af afrikansk svinepest (ASF)
Den senest er konstateret  i Fagersta kommune i Västmanlands Län i Sverige.
Hvad betyder det så for den samlede trusselsvurdering?

Situationen i Tyskland omkring afrikansk svinepest er stort set uændret.
De rapporterede udbrud af ASF i vildsvin er i områder, der allerede er underlagt restriktioner.
Der er derfor i øjeblikket ingen ændring i risiko for introduktion af ASF til Danmark fra Tyskland.

Det nye udbrud af ASF i vildsvin i Sverige er ca. 400 km fra den dansk grænse.
Fødevarestyrelsen vurderer fortsat, at risikoen for introduktion af ASF:
ved transport af grise og ornesæd samt ved smitte fra vildsvin er meget lav.
Risikoen for introduktion af ASF ved jagtturisme vurderes at være lav.

Men husk altid, at gøre medarbejdere opmærksom på udfordringerne,
hvis de færdes i områder med konstateret ASF
Hvis du har jægere ansat anbefaler fødevarer styrelsen særligt opmærksomhed på ikke,
at hjembringe smitte via udstyr inkl. tøj,
skydestok, våben, støvler, jagthund, kød og jagttrofæer til Danmark,
hvis man har været på jagt i udlandet.

Se mere om trusselniveauet på dette indlæg fra Fødevarestyrelsens hjemmeside