Hvordan påvirkes vi af FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed

 

Vi skal alle forholde os til det, men hvordan vi kan leve op til FN's verdensmål.

Vi er blevet spurgt af 2 studerende på Aalborg Universitet om, vi vil deltage i et projekt omkring ESG/CSR og FN's 17 verdensmål – og selvfølgelig vil vi det.

Projektet vil løbe hen over efteråret.
Hvis i allerede nu gerne vil kontaktes og høre mere omkring projektet,
må i meget gerne kontakte os på: info@qeshconsult.dk, så skal vi nok sende kontaktoplysninger videre.

Som studerende på kandidaten læring og forandringsprocesser vil vi under vores praksis hos QESH
beskæftige os med den lærings- og forandringsopgave, som virksomheder og organisationer
skal forholde sig til og leve op til, når blandt andet ændringer i tankegangen - lovkrav og internationale
spilleregler bliver aktuelle i forhold til FN´s verdensmål for bæredygtighed.

FN's verdensmål er mere end grøn omstilling

Udviklingen med det stigende fokus der er på bæredygtighed i bred forstand gør,
at det er særdeles interessant at beskæftige sig med udviklingen af nye praksisser for opnåelse af verdensmålene.

Hovedparten af virksomheder og organisationer har formuleret verdensmålene som en del af deres værdisæt, men hvordan omsættes værdierne til nye praksisser?

Julie Guldager Jensen
Simone Appel Andersen

Nye krav og forventninger

En af tidens store udforinger er de ændrede krav og forventninger, der er til mål for bæredygtighed og samfundsansvar som virksomheder og organisationer forventes at leve op til.
Hvor der tidligere har været en relativ bred ramme for, hvordan virksomheder og organisationer navigerede, definerede værdier og praksisser omkring bæredygtighed og samfundsansvar.
Der er nu kommet en række rammer for praksis, som f.eks. lovkrav, definitioner samt værktøjer herunder GlobalCompact, Verdensmålene og Due Dilligence krav.

Hver af disse er på deres måde et udtryk for forandringer og paradigmeskifte i relationer til,
hvordan organisations bæredygtighed og samfundsansvar defineres, opfattes og praktiseres, både nationalt og internationalt.

Praksis hos QESH

I vores praksis hos QESH vil vi derfor arbejde henimod at den lærings- og forandringsopgave,
det er at adressere og navigere i kompleksiteten af bæredygtighed, samt den betydelige forandringer i relation til forståelser og krav.

Hvilket betyder et nærmere kig på, hvordan QESH tager aktiv stilling til bæredygtighed og samfundsansvar gennem ejerskab og virksomhedsførelse,
der lever op til FN´s Globale Compact retningslinjer for arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

Herved kommer QESH til at bidrage til flere af FN´s 17 verdens mål, hvor det vil blive vurderet, hvilke QESH har størst mulighed for at påvirke positivt.

 

Hvis i allerede nu gerne vil høre mere omkring projektet, må i meget gerne skrive til mail: info@qeshconsult.dk, så skal vi nok sende kontaktoplysninger videre.